Knihkupectví NaVysokou

Nákupní košík Košík
Soukromé právo pro neprávníky

Soukromé právo pro neprávníky

Student by se měl v této publikaci seznámit se základními právními pojmy, měl by pochopit, že se s právem setkává po celý život v mnoha rozličných situacích. Vysokoškolsky vzdělaný člověk by měl mít základní znalost práva, zvyšuje to nejen jeho společenský rozhled, ale také osobní sebevědomí a schopnost rozlišit, co je pro něho právně významné, co není, kdy potřebuje radu profesionálního právníka a kdy je schopen svůj problém týkající se práva vyřešit sám. O věcech, které nějakým způsobem s právem souvisejí, denně informují též sdělovací prostředky. Chce-li si člověk udržet jakýsi přehled, měl by znát základní právní pojmy a jejich obsah, aby mohl informace lépe hodnotit, správně chápat a později (bude-li to třeba); i správně interpretovat. Bez této znalosti se člověk může nechat snadno manipulovat a zmást. Alespoň se základní znalostí práva, kterou studentům poskytnou tato skripta, by neměli být v pozdějším právním jednání pouze slabou a pasivní stranou, která se z neznalosti věci může dostat do pro sebe nevýhodné situace.

Cena
122,- Kč
Rok vydání: 2003
Město vydání: Dobrá Voda
ISBN: 80-86473-53-8
EAN: 9788086473536
Formát zboží: A5
Počet stran: 184
Kód zboží: 221614