Knihkupectví NaVysokou

Nákupní košík Košík
Úvod do sociální a masové komunikace

Musil Josef

Úvod do sociální a masové komunikace

Tento kurz je určen posluchačům 1. ročníku studijního oboru „Sociální a masová komunikace“ a představuje úvod do tématu, vyjádřeného názvem oboru. Náplní kurzu jsou základní pojmy z oblasti sociální a masové komunikace a zařazení oboru do kontextu společenských věd. Konkrétněji je pojednána role médií ve společnosti, základy jejich působení, význam svobody projevu, rizika médií a jejich minimalizování cestou regulace. Do textu byla zařazena řada číselných údajů z oblasti mediametrie a sociologických výzkumů. Až na výjimky jde o demonstraci objektivního charakteru vykládaných poznatků a o nácvik hledání souvislostí a vnímání trendů. Srovnávací data z jiných zemí byla často volena z minulosti - a to z doby, která je blízká současné fázi vývoje v ČR.

Cena
118,- Kč
Rok vydání: 2008
Město vydání: Praha
ISBN: 978-80-86723-44-0
EAN: 9788086723440
Formát zboží: A5
Počet stran: 124
Kód zboží: 221774