Knihkupectví NaVysokou

Nákupní košík Košík
Křesťanství a lidská práva

Hanuš Jiří (ed.)

Křesťanství a lidská práva

Publikace Křesťanství a lidská práva si klade za cíl vystihnout principiální problémy vzájemného vztahu křesťanské nauky i praxe k univerzální novověké ideji lidských práv. Tento vztah má svou nejednoznačnou a spletitou podobu, v níž je nesnadná orientace. Proto má předkládaná kniha přehlednou strukturu: nejdříve provádí čtenáře základními historickými souvislostmi, přičemž charakterizuje nejožehavější problémy dneška. Poté následují tři diskuse nad třemi podnětnými texty: Prohlášením Ramseyova kolokvia, úvahou německého politologa Hanse Maiera a rozborem středověkých řádových svobod z pera Léo Moulina. Diskuse se zúčastnili přední čeští teologové, filozofové, historici a právníci (Marta Munzarová, Ivana Noble, Josef Dolista, Pavel Floss, Luboš Kropáček, Josef Smolík a další). Ačkoli uvedené texty i následné debaty nepřinášejí jednotný a jednoznačný pohled na složité fenomény a vztahy, přispívají k jejich hlubšímu promýšlení. V koedici s nakladatelstvím Vyšehrad. Jiří Hanuš (1963), editor tohoto sborníku, vyučuje novověké dějiny na Historickém ústavu Filozofické fakulty MU v Brně. Současně pracuje jako redaktor Teologického sborníku a knih, vydávaných Centrem pro studium demokracie a kultury v Brně. Je autorem monografie Skrytá církev (spolu s P. Fialou, 1999), příručky Pozvání ke studiu církevních dějin (1999), rozhovorů (Snění v plné bdělosti – s Ivanem O. Štampachem, 1997) a mnoha dalších sborníků a článků s tematikou církevních a kulturních dějin (např. Stát a církev v roce 1950, spolu s J. Stříbrným, 2000; První sněm celosvětové církve, 2001; Lidská práva, 2001).

Cena
190,- Kč
Vydavatel: CDK
Rok vydání: 2002
Město vydání: Brno
ISBN: 80-85959-89-5
EAN: 9788085959895
Počet stran: 168
Kód zboží: 225104