Knihkupectví NaVysokou

Nákupní košík Košík

Zboží můžete najít v kategoriích:
      > Knihy, mapy > Učebnice, odborná literatura > Zákony, předpisy, normy
      > Knihy, mapy > Učebnice, odborná literatura > Společenské, humanitní vědy
      > Přijímací zkoušky > Právo

Prípadové štúdie z obchodného práva

Škrinár Alexander, Nevolná Zuzana, Kvokačka Lukáš

Prípadové štúdie z obchodného práva

Publikácia je zameraná na precvičenie všeobecných ustanovení prvej časti Obchodného zákonníka, ustanovení upravujúcich jednotlivé formy obchodných spoločností a družstvo, ako aj na precvičenie vedomostí zo živnostenského podnikania, rozhodcovského konania, konkurzného konania a reštrukturalizácie. Publikácia obsahuje tiež prípadové štúdie z oblasti európskeho práva obchodných spoločností s dôrazom na nadnárodné právne formy a nadväzuje sa na poznatky z aplikácie prednášaných tém na skúškach a nesprávne vysvetľovanie jednotlivých ustanovení Obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri. Jednotlivé otázky a príklady vychádzajú z praktických poznatkov autorov, pričom ich tvorba bola ovplyvnená aj aktuálnou súdnou judikatúrou. Autori tiež vychádzali zo zistených nedostatkov, ktoré sa vyskytli v súdnej praxi, najmä pred registrovými súdmi. Niektoré prípady sú modelované na situácie, ktoré môžu vzniknúť pri nesprávnej aplikácii právnych predpisov. Účelom publikácie je prehĺbenie poznatkov z preberanej matérie a získanie poznatkov z praxe pri aplikácii teoretických vedomostí. Publikácia je určená predovšetkým študentom obchodného práva na právnických, ale aj iných fakultách, kde je predmetom výučby obchodné právo. Môže však slúžiť aj ďalším záujemcom o štúdium obchodného práva.

Cena
113,- Kč
  ks 
Rok vydání: 2010
Město vydání: Plzeň
ISBN: 978-80-7380-290-5
EAN: 9788073802905
Formát zboží: B5
Počet stran: 208
Váha: 320 g
Kód zboží: 271006