Knihkupectví NaVysokou

Nákupní košík Košík
Matematické praktikum

Kaňka Miloš

Matematické praktikum

Matematické praktikum je sbírka řešených příkladů určená pro studenty prvních ročníků vysokých škol. Publikace neobsahuje kapitolu o lineární algebře, neboť na některých vysokých školách je lineární algebra vyučována odděleně od tzv. základního kurzu matematiky. Zmíněné kurzy se zpravidla zabývají úvodem do základů matematické analýzy. V tomto smyslu je tedy koncipována sbírka řešených příkladů, nazvaná Matematické praktikum, která vedle řešených příkladů obsahuje také příklady neřešené s výsledky. Příkladový materiál, sloužící k ilustraci základních pojmů, resp. základních početních postupů, byl vybrán tak, aby byl pro studenty přijatelný jak z hlediska věcné obtížnosti, tak z hlediska početní složitosti. Pro větší komfort studentů je na začátku každé kapitoly a všech podkapitol uveden stručný přehled všech základních definic a vět, na které se při řešení úloh odvolávám. Tato publikace by mohla být užitečná na školách, kde hodinová dotace přednášek a cvičení je více či méně nedostatečná. Vedoucí cvičení by nemuseli ztrácet čas se zcela jednoduchými početními postupy, které jsou v této publikaci uvedeny.

Cena
153,- Kč
  ks 
Vydavatel: Ekopress
Rok vydání: 2010
Město vydání: Praha
ISBN: 978-80-86929-65-1
EAN: 9788086929651
Formát zboží: B5
Počet stran: 286
Váha: 470 g
Kód zboží: 308248