Knihkupectví NaVysokou

Nákupní košík Košík

Zboží můžete najít v kategoriích:
      > Knihy, mapy > Učebnice, odborná literatura > Zákony, předpisy, normy
      > Knihy, mapy > Učebnice, odborná literatura > Společenské, humanitní vědy
      > Přijímací zkoušky > Právo

Trestné právo hmotné všeobecná a osobitná časť

Mašľanyová Darina a kol.

Trestné právo hmotné všeobecná a osobitná časť

Kolektív interných a externých členov katedier Právnických fakůlt Trnavskej univerzity v Trnave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa podujal vydať učebnicu trestného práva hmotného – všeobecnú i osobitnú časť v jednom zväzku. Publikácia je spracovávaná šesť rokov po prijatí rekodifikovaného Trestného zákona, obsahuje preto aktuálne informácie z oblasti trestného práva hmotného, v ktorých sú zakomponované početné novely. Ku dňu odovzdania do tlače bol Trestný zákon pätnásťkrát novelizovaný. Z hľadiska metodiky a obsahovej stránky publikácia rešpektuje potreby šúdia na právnických fakultách. Při jej spracovaní sa prihliadalo na pedagogické a praktické skúsenosti autorov i potreby praxe. Text učebnice umožňuje získať základný prehľad inštitútov trestného práva hmotného tak všeobecnej, ak i osobitnej časti v súlade so systematikou Trestného zákona. Výhodou vydania učebnice v jednom zväzku je, že študent má k dispozícii všeobecnú i osobitnú časť, ktoré spolu neoddeliteľne súvisia.

Cena
466,- Kč
  ks 
Rok vydání: 2011
Město vydání: Plzeň
ISBN: 978-80-7380-338-4
EAN: 9788073803384
Formát zboží: 15x23 cm
Počet stran: 496
Váha: 730 g
Kód zboží: 249802